Αρχαιότητα

Ελληνική ιστορία με έμφαση στα ευρήματα που αφορούν το κρασί στην αρχαιότητα.
Μια σύντομη ιστορία του Οίνου στην Ελλάδα
Αξιολόγηση άρθρου: 5,0

Περισσότερα
Πρίν από τα πρώτα Ευρήματα
Αξιολόγηση άρθρου: 0

Ο οίνος συνοδεύει τον ανθρώπινο πολιτισμό για χιλιετίες. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα, που στην αρχαιότητα κατείχε σημαντική θέση, τόσο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όσο και στη θρησκευτική. Τα συμπόσια και ο Θεός Διόνυσος, το επιβεβαιώνουν αυτό με τον καλύτερο τρόπο, και με την συμβολή του εμπορίου, η Ελλάδα απέκτησε μοναδική θέση, όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά και στον οινικό πολιτισμό.

Περισσότερα
Τα πρώτα ευρήματα
Αξιολόγηση άρθρου: 0

Τα πρώτα ευρήματα οινοποίησης στον Ελλαδικό χώρο εντοπίζονται στο τέλος της Νεολιθικής περιόδου

Περισσότερα
Ευρήματα στην πρώιμη εποχή του χαλκού
Αξιολόγηση άρθρου: 0

Ευρήματα σε Κρήτη, Δράμα, Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Περισσότερα

1